Show menu

Pravila nagradne igre ''POPOLN PAR ZA PRANJE''

Pravila nagradne igre

1. člen

Po teh pravilih prireja AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovne znamke Ariel, nagradno igro. Aktivnost se izvaja na območju Republike Slovenije.

2. člen

Nagradna igra poteka od 15. 3. 2017 do vključno 30. 4. 2017  in je objavljen na spletni strani www.moj-ariel.si, na materialih v trgovinah, kjer so naprodaj izdelki Ariel in Lenor, v reklamnih letakih trgovcev ter se oglašuje tudi v drugih medijih. 

3. člen

Nagradna igra je nagradna aktivnost  v reklamne namene in krepitev prepoznavnosti blagovne znamke Ariel z naslednjimi nagradami: 

Nagrade:

15x pralni stroj Whirlpool  FDLR 70250 BL (vrednost nagrade je 189 € + DDV)

50x mesečna zaloga tekočega detergenta Ariel baby

20x Super Ariel oblačil z lastnim napisom in motivom

 

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagrade igre kupili izdelke Ariel in Lenor.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina:

 

Z NAKUPOM ARIELA in LENORJA

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da v obrazec na spletni strani www.moj-ariel.si  vnese številko računa s katerim dokazuje nakup kateregakoli Ariela ali Lenora v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 15.3. in 30. 4. 2017. Poleg številke računa uporabnik v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, poln naslov in e-naslov).  V primeru, da uporabnik sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

 

BREZ NAKUPA

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da odgovori na  NAGRADNO VPRAŠANJE, zastavljeno na spletni strani www.moj-ariel.si. Upoštevani bodo odgovori, ki bodo prejeti do vključno 30. 4. 2017.

Med vsemi prejetimi pravilnimi odgovori bomo naključnim izžrebancem podelili 15x pralni stroj Whirlpool FDLR 70250 BL in 50x mesečno zalogo tekočega detergenta Ariel baby.

 

NAGRADNI NATEČAJ

Vsi uporabniki lahko sodelujejo tudi v nagradnem natečaju »Oblikuj svoje Super Ariel oblačilo«, ki je objavljen na spletni strani www.moj-ariel.si. Uporabnik s pomočjo spletne aplikacije oblikuje Super Ariel znak – izbere vzorec, napiše tekst, ki naj bo izpisan na oblačilu ter izbere barvo, tipografijo in velikost črk – ter ga namesti na izbrano oblačilo (T-shirt majica, majica brez rokavov, baseball kapa). Med vsemi ustvarjenimi Super Ariel oblačili bomo izžrebali 20 avtorjev, katerim bomo natisnili in podarili svoje unikatno Super Ariel oblačilo. 

Vsa ustvarjena Super Ariel oblačila bodo shranjena v galeriji na spletni strani. V nagradnem žrebanju bodo upoštevana vsa Super Ariel oblačila, ki bodo oblikovana do vključno 30. 4. 2017. Oblačila z napisi, katerih vsebina ne bo v skladu z zahtevami tega nagradnega natečaja, bo neprimerna ali neustrezna, bodo izločena in odstranjena iz nagradnega žrebanja. Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s svojo udeležbo v nagradnem natečaju v celoti prenašajo na družbo Orbico d.o.o

 

5. člen

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko na vprašanje odgovori samo enkrat.

Nagradno žrebanje bo potekalo 4. 5. 2017 v prostorih organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.moj-ariel.si najkasneje 5. 5. 2017.

6. člen

Udeleženci nagradne igre so lahko samo osebe, ki se strinjajo s pravili nagradne igre.

7. člen

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni  strani www.moj-ariel.si. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti. V kolikor se nagrajenci v osmih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bodo odzvali in posredovali vseh zahtevanih podatkov, lahko organizator izbere nove nagrajence. Novi nagrajenci so izbrani z žrebom med ostalimi sodelujočimi.

Nagrade nagrajenci prevzamejo na način, da organizatorju na e-naslov info@moj-ariel.si  sporočijo naslov, kamor jim bo dostavljena nagrada.

Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov ter zakonom o varstvu osebnih  podatkov.

8. člen

Ker nagrada (Pralni stroj)  presega vrednost 42,00 EUR je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. 

9. člen

Rok za odgovor na obvestilo o prejetju nagrade je 8 dni po objavi oziroma poslanem obvestilu nagrajencem. Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino.

10. člen

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene  na spletni strani www.moj-ariel.si.

11. člen

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami  lahko pošljete na elektronski naslov info@moj-ariel.si.

12. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen

Pravila pričnejo veljati od 15. 3. 2017.